CORONA VE YENİ DÜNYA - Halimiz
CORONA VE YENİ DÜNYA 2
COLOSSEUM’DA CORONA VİRÜS İLE DANS!
19 Mart 2020
CORONA VE YENİ DÜNYA 3

İnsan bilincinin evriminde binlerce yıldır pek çok olay etkili olmuştur.

İnsanın her potansiyel sıkışıklığı, şu ana kadar daima bir itki yaratmış ve sıçrayıcı bir bilinç yükselmesiyle sonuçlanmıştır.

Bu sıkışan bir yayın, potansiyel enerji biriktirerek kuvvetli bir itme yaratması gibidir.

Son günlerde tüm dünyanın gündeminde Covid-19 Pandemisi var. Öncelikle bu noktada bir Pandemi nasıl olur konusuna değinmek istiyorum.

Bölgesel bir salgın epidemi adını alırken, bunun çok sayıda ülkeyi kapsayan bir hale gelmesi durumuna da pandemi denmektedir.

Şu ana kadar dünya çok sayıda Epidemi ve Pandemi yaşamıştır. Faturası ağır olan süreçler olmakla birlikte, özellikle Pandemi süreçleri sonrası insanların yaşam biçimlerinde, yaşamla etkileşme biçimlerinde ve tercihlerinde gözle görülür kalıcı değişiklikler ortaya çıkmaktadır.

Veba Pandemisi; Avrupa’nın tüm ekonomik sistemini değiştirmiş, feodal bir sistemden modern ticaret sistemine geçişin temelini atmıştır.

Çiçek Pandemisi; başta Amerika olmak üzere yine Avrupa’da çok etkili olmuştur, insan ölümleri hızlı olduğu ve iş gücü kaybı yarattığı için sanayileşmenin temelini atmıştır.

Kolera Pandemileri ise; 7 kez dünyayı etkisi altına almış, milyonlarca insan ölümüne neden olarak insana temiz su kaynaklarının önemini öğretmiştir.

Salmonella Pandemisi; besinlerin soğuk koşullarda saklanabilmesi ve dayanıklılık süreçlerinin artırılması için insanlığa yeni icatlar yapmakta ilham kaynağı olmuştur.

İnfluenza Pandemileri; hemen her 10 yılda bir virüsün önemli mutasyonlar geçirmesiyle tekrar ederek, insanlığı tıbbi olarak virüslerle mücadele teknikleri konusunda eğitmektedir.

Bu çok önemli bir antrenman alanı olmaktadır. Çünkü virüsler hızlı çoğalan, mutasyona uğrayan ve insanlarda bakterilerden daha çok kitlesel ölüm nedeni olan varlıklardır.

Çoğalan insan nüfusu hem yaşam alanları genişlediği için, hem de beslenme ihtiyaçları arttığı için hayvanlarda bulunan pek çok virüsle zaman içinde tanışmaya devam edecektir.

Bu virüslerin tedavisinde kullanılan etkin antiviral ilaçların geliştirilmesi açısından ve önlenmesinde etkin aşıların üretilebilmesi açısından influenza bir nevi tıbbi egzersiz alanı yaratmaktadır.

Ayrıca düzenli aralıklarla yaptığı salgınlarla ülkelerin Pandemi stratejisi geliştirmesi için de motivasyonunu güçlü tutmaktadır.

Son olarak da Covid-19 Pandemisi ile; dünya insanlığı yine kendine yeni yönelimler, dönüşüm fırsatları ve bilincin evrimi gibi katkılar sağlayacaktır.

Bu süreci bize kattıkları yönünde görmeye adapte olmamız madden ve manen çok kıymetli bir tutumdur.

İnsan mucizevi bir varlıktır.

İnsanın düşüncesiyle maddeleştirme yeteneği vardır.

İnsan Plasebo etkisi ile iyileşmeyi sağlamaya muktedir bir varlık iken, nosebo etkisi ile yıkıcı ve hatta yok edici bir terminatöre dönüşmektedir.

Bu dönemde Corona kişisel hijyenin öneminin altını çizmektedir! Aslında salgından bağımsız olarak, insan kişisel hijyenine her zaman çok önem vermelidir.

Corona’nın altını çizdiği diğer önemli konu, bireysel güvenlik alanıdır. İnsan nüfusunun hızla arttığı günümüzde insanlar büyük metropollerde yaşamaktadır. İnsanların kalabalık ortamlarda çalışması ve yaşaması salgınların kolaylaşmasını sağlayan en önemli etkendir.

Bireysel yaşam alanına saygı için, herhangi bir alışveriş kuyruğunda, otobüs için durakta beklerken ya da bir süpermarketin reyonları arasında dolaşırken ayarlayamadığı mesafeyi bulaş riskini gözetmek zorunda bırakarak insana öğretmektedir.

İnsan 7 bedenli bir varlıktır.

Bizim 5 duyu ile algıladığımız sadece fizik bedendir. Diğer 6 beden enerji bedenlerimizdir. Özellikle kişisel alan bakımından en çok önem taşıyan, Fizik bedenimiz ve 2. Beden yani Eterik Beden adı verilen fizik bedenin canlılığından sorumlu enerji bedendir.

Eterik Beden, her insanda en geniş yeri omuzdan kol boyu kadar iki yana doğru uzanan mesafe olacak şekilde, baş aşağı pozisyonda yumurta formunda bir alandır.

Bu iki beden yaklaşık 2 metre bir alandır. İnsanın viral enfeksiyonlar açısından konuşma mesafesinde güvenli alanı 2 metredir. Bu öksüren bir insanda 6 metreye, hapşıran bir insanda ise 40 metreye ulaşan partiküler saçılım nedeniyle maske kullanımını gerekli kılar.

Düşünülenin aksine hasta olmamak adına sağlıklı insanın maske takması değil, hasta etmemek adına hasta insanın maske kullanması daima hayati öneme sahiptir.

Günümüzde artan pek çok kronik hastalık süreci, tedavi yöntemleri bakımından immün sistemi baskılayıcı nitelikler gösterdiğinden, viral ve bakteriyel enfeksiyon hastası olan insanların maske kullanması ve kendini izole etmesi, çevresindekilere karşı yaşamsal sorumluluğudur.

Corona Virüs ailesi Zarflı Virüslerdendir. Daha önce yine aynı aileden SARS ve MERS yaptığı salgınlarla dünya genelinde yine binlerce insan ölümüne neden olmuştur. Covid-19 ise bugüne kadar hayvanlarda zaten varolan, ancak insanlarda ilk kez tanımlanmış Corona ailesinin bir üyesidir. Zarflı Virüs, çevresinde zarf adı verilen bir kılıf ve içinde de RNA ya da DNA formunda bir genetik kod içeren nükleotid yani “bilgi”dir.

Bu bilginin kolayca entegre olduğu ve büyük bir tepkinin oluşmadığı insan asemptomatik seyrederken, aynı bilgiyle karşılaştığında tepki veren insan tepkisinin şiddetine paralel semptomlar vermektedir.

Semptomlar ateş, koku duyusu kaybı, kas ve eklem ağrıları, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları benzeri boğaz ağrısı ya da alt solunum enfeksiyonu benzeri öksürük ya da solunum sıkıntısı, pnömotoraks denilen akciğerden göğüs boşluğuna hava kaçağı ya da nörolojik tutulum İle kardiyopulmoner arrest yani kalp ve solunum durmasıdır.

Ağır bulgular ve kayıplar altta yatan kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar başta olmak üzere Covid-19’un taşıdığı bilgi ile savaşan herkeste görülebilir.

Yeni bir insanlık bilincini yapılandırmak üzere, tüm dünyada sosyo-ekonomik kriteri olmadan enfeksiyon yaratan Covid-19 eliminasyonu başlamıştır.

Kalan sağlarla Yeni Dünya düzeni bu virüsün kılavuzluğunda Sosyal, Ekonomik ve Biyolojik olarak yeniden yapılandırılacaktır.

Kendinize ve çevrenize yapacağınız en büyük iyilik;
1. Kişisel hijyene (bedensel ve mekansal) maksimum özen göstermek!
2. Bireysel mesafeye özen göstermek.
3. Hastalık semptomu oluştuğunda diğerlerinden izole olmak ve maske kullanmak.
4. Plasebo etkisini kullanabilecek şekilde olumlu, yapıcı ve yaratıcı düşünce üretmek, güven bilincinde ve iyileşme çabasında kalmak.
5. Nosebo etkisini göz önünde tutarak olumsuz haber ve yorumlardan, tehdit altında olduğumuz düşüncesinden, ölüm korkusundan uzak olacak şekilde hayatımızı organize etmek.

İnsan hayatında farkındalık yaratan, dönüşümlere aracılık eden her şey olumludur. Kısa vadede beklentimize uygun olmayan süreçler nedeniyle olumsuz gibi görünse de uzun vadede insanlığın en yüksek hayrına hizmet eder.

Not: Okültizm’de 19’un anlamı “Karanlığı aydınlatan” demektir!

Sevgi ve Işık’la…

mm

Dr. Emel Oğuz

2005 Hacettepe Çocuk Cerrahisi A.B.D
2008 GATA Hava Ve Uzay Hekimliği
2012 Victor Babeş Tıp ve Eczacılık Fakültesi, Frekans Tıbbı ve Magnetoterapi Uzmanı

4 Yorumlar

 1. Nilgün Balkis dedi ki:

  Teşekkürler ❤️ Sn. Dr. Emel Oğuz. Baştan sona kadar okudum. Çok güzel anlatmissiniz.

 2. Keyifli bir paylaşım olmuş. Derli toplu bilgilendirmenizi sonuna kadar ben de okuma fırsatım oldu. Belki bir başka nokta da insanlar neden olay başına geldiği zaman önemserken altarnetif tıp ve koruma için daha öncesinde hazır olmak konusuna da değinmenizi isterdim. Mesela ilerde araştırmalar olabilir mi? Hasta olanlardan geçmiş yaşantı deneyimlerinde nasıl yaşamışlar ve sağlığına tekrar kavuşa bilmişler gibi. Eğer yediğimiz yiyeceklerde bir takım doğal olmayan maddeler mi bu virüsleri daha çok tetikliyor. Ya da bu doğal bir sonuçtur. Ne yaparsak yapalım günü kurtaran tedbirleri almamız yeterli mi?

  • Emel Oğuz dedi ki:

   Armağan Bey teşekkürler geri bildiriminiz ve sorularınız için🙏
   Ben, konu hakkında bilgiyi okuyucunun ilgisi doğrultusunda genişletebiliriz diye düşündüğüm için yorumları ve soruları önemsiyorum.
   Bu döngüler daima karma “yaratılan her duygu, düşünce ve davranışın yaratana döndüğü gerçeği” ile açıklanabilir.
   Bu dünyadan çok şey aldık ama biz insanlar ona ne verdik??
   İnsan maddeleşmiş evrenin yani heterojen alanın homojenize edilmesine aracılık etmek üzere dünyada olduğunu unuttu. Tam aksine dünyevi hırslarıyla kendi nötrlüğünü kaybetti.
   Virüsün etkisinin en şiddetli sonuçları doğurduğu gruplar neden kronik hastalıkları olanlar ve 60 yaş üstü insanlar? Aslında Karma yasalarına göre Kronik Hastalıklar ağır Negatif Karma süreçleriyle ilişkilidir. Yani geçmiş yaşamların borçları diyebileceğim negatif yükleri fizik bedenden bulgu vermektedir.
   60 yaş üstü 30 yol öncenin dünyanın bugününü etkileyen kararlarında etkin olanlardı. Ozon deliğinden, küresel ısınmaya, kuşların, arıların ve balıkların kitlesel ölümlerine pek çok uyarı oluştu ama insanlık dünyevi hırslarının çekimine kapılmış dolu dizgin aynı doğrultuda gitmeyi sürdürdü. Bugün Covid -19 kitlesel insan ölümü yapınca durdu! Onu diğer uyarılar durdurabilmiş olsa bu sürece neden gereksinim olsun ki? Bu sürecin yaratımında etkin olan yaş aralığı bugünün 60 yaş üstü, biz bugünleri doğru davranışlarla organize edemezsek bizim 60’larımız başka bedeller ödeyecek.
   Kısır döngüler yaşamamak için yaşadıklarımıza çözüm üretme yetimizi harekete geçirecek şekilde bakmalıyız ve doğru mesajlar almalıyız. Aldığımız dersleri pratiğe geçirmeliyiz.
   Beslenmenin önemine değinecek olursak; ben uzun yıllardır raf ürünleri değil sadece belirlediğim güvenilir üreticilerden aracısız alışveriş yapmayı tercih ediyorum. Örneğin Portakalın dalından koptuktan sonra içindeki C vitamini biyoyararlanımı gün geçtikçe düşüyor.
   Etler yoğun antibiyotik alan hayvanlardan sağlanırken, süt ise hormon yüklemesi altında yavrusu olmasından bağımsız süt üreten, çoğunlukla diabetli hayvanlardan sağlanmakta.
   Hibrit tohumlar genetiği ile oynanmış olduğu için immün sistemimizi yormakta ve gereksiz antikor üretimine neden olarak Otoimmün hastalıklara yatkınlık ve enfeksiyonlara duyarlılık yaratmakta.
   Sağlık bütüncül bir denge halidir.
   Ruhen, zihnen ve bedenen dengeye katkısı olan herşeyi tavsiye ediyorum, dengeyi bozan herşeye sonuna kadar karşı çıkıyorum.
   Bir doktor olarak kendim tam da önerdiğim gibi yaşıyorum.
   İlave sorunuz olursa yanıtlamaya çalışırım.
   Sağlıklı günler🌸

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Üzgünüz. Bu içerik kopyalanamaz!!