14 MART TIP BAYRAMI'NIN HATIRLATTIKLARI - Halimiz
DOĞRU OKULU BULMAK
14 Mart 2019
HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HABERLERİ
21 Mart 2019

14 Mart Tıp Bayramına Katılanlar... 14 Mart 1919

Türkiye’nin modernleşme hareketinin tarihi 200 yıla dayanır. Bu modernleşme hareketi yukarıdan aşağıya doğru başlamıştır. Amaç sürekli toprak kayıpları ile adeta yok olan Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden ayakları üstünde tutmaktır. II. Mahmut ile başlayan, III. Selim ile devam eden modernleşme hareketinin öncü güçleri Harbiye, Mülkiye ve Tıbbiye’dir.  Çünkü bu öncüler çağdaş bilim ışığında modern askeri, mülki ve tıbbi gelişmeleri öğrenmek, yerinde görmek ve uygulamak için Fransa ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere gönderildiler. Kozmopolit bir toplum olduğumuz için gidenler ağırlıklı olarak Ermeni, Rum, Musevi ve Türklerden oluşuyordu.

Bu modernleşme hareketinin bir parçası olarak II. Mahmut’un fermanıyla 14 Mart 1827’de Hekimbaşı Mustafa Behçet’in önderliğinde Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire şimdiki Galatasaray Lisesi’nde kurularak modern anlamda ilk tıp eğitimi başladı.

1919 yılında İstanbul’un yönetimi I. Dünya Savaşını kazanan İtilaf devletlerinin eline geçmiştir. Haydarpaşa’daki ilk tıp fakültesi binası İngiliz askerleri tarafından işgal edilmiştir. Genç tıbbiyeli öğrenciler bu emperyalist işgali içlerine sindirememektedirler. Her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu işgal yıllarında dikkati çekmeyecek bir protesto gösterisi arayışı içindedirler. Kendi aralarında yatakhane de gizli gizli yaptıkları toplantılarda akıllarına cin gibi bir fikir gelir. Böylece öfkelerini açığa vurmak amacıyla, 14 Mart 1827 yılında kurulan tıp fakültesinin 92. yılını kutlamaya karar verirler. Çünkü Tıbbiyelilerin okullarının kuruluş yılını kutlamalarına kimse itiraz edemezdi.  Bu yüzden Tıp Bayramı, tıp öğrencileri tarafından yapılan tek bayram olma özelliğinin yanı sıra ulusal direnişin önemli simgelerinden birisidir.

Böylece kutlama 14 Mart 1919 günü, Beyazıt’taki Zeynep Hanım Konağı Darülfünun Konferans Salonu’nda yapılır.

Törene yerli ve yabancı kamuoyunun dikkatini çekmek için, Tıp fakültesi ve Darülfünun hocaları, İngiliz, Amerikan ve Fransız Kızılhaç temsilcileri, Fransız Sıhhiye Müfettiş-i Umumisi ve İnas(Kadın) Darülfünunu öğrencileri davet edilir.

Tıp öğrencilerinden Memduh Necdet Bey, kürsüye çıkarak bir konuşma yaparak tıbbiyelilerin Birinci Dünya Savaşı’nda gösterdikleri üstün cabaları dile getirdikten sonra sözlerini tarihe geçen şu sözlerle noktalar:

‘’ İtiraf ediyoruz ki vatan, bilhassa onun kalbi, beyni olan İstanbul bu dakikada korkunç bir buhran geçiriyor. Ama korkmuyoruz… Buradayız, burada kalacağız… İstanbul bizimdir, çünkü halife ve hakan yatağıdır. İstanbul bizimdir. Çünkü şehitler ve tarih buradadır. İstanbul bizimdir. Çünkü İstiklal buradadır. ‘’

İşte biz 100 yıl önce böyle bir miras devraldık. Günümüzün mirasyedileri tüm değerlerimiz ters yüz ederek ülkemizi karanlığın eşiğine getirdiler. Biz hekimler Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda harcı olan ve Sivas Kongresi’nde manda karşıtı net duruşuyla tarihe geçen tıbbiyeli Hikmet’lerin torunlarıyız.  Bu ülkede verem ile savaşta canını feda etmekten kaçınmayan İstanbul Tabip Odası kurucu başkanı Ordinaryüs Prof. Dr. Tevfik Sağlam’ların yolundan gidenleriz. Ülkemize toplumcu hekimliği getiren ve Sağlık Ocakları sistemi ile yurdun en ücra köşelerine sağlık ocakları ve sağlık evleri kurarak ücretsiz sağlık hizmeti verilmesine öncülük eden ve koruyucu sağlığı önceleyen Türk Tabipler Birliği (TTB) başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek’lerin izindeyiz. 1965 yılında Türk Tabipler Birliği Başkanlığına gelerek adeta Sağlık Bakanlığının bir şubesi görüntüsü veren protokol ve tıp baloları dışında etliye sütlüye karışmayan TTB’yi ayağa kaldırıp demokratik bir yapıya kavuşturduktan sonra ülke topraklarını karış karış gezerek on binlerce hekimi örgütleyen ve Türk Tabipleri Birliğine gelenekselleşen mücadeleci kimliğini veren Dr. Erdal Atabek’lerden bayrağı teslim alanlarız. Bizler TTB’nin ilk kadın başkanı olan Dr. Füsun Sayek’in yol arkadaşlarıyız. Bizler ömrünü toplumculuğa adamış, 60 yıllık onurlu mücadelesini sürdürmeye devam eden ve barış istediği için 23 ay hapis cezası alan Prof. Dr. Gencay Görsoy’un öğrencileriyiz.

O yüzden bizlere büyük görevler düşüyor. Öncelikli görevimiz çok ses tek yürek olarak demokrasi mücadelesine omuz vermektir. Diğer bir görevimiz liberal politikalara kurban edilen ve sağlığın ticarileşmesine yol açan Sağlıkta Dönüşüm Programına son verip, herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmak için var gücümüzle savaşmaktır. Bir diğer görevimiz ise tükenmiş, iş doyumunu kaybetmiş, gelecek umudunu yitirmiş ve ülkeden kaçmak için yollar arayan genç- yaşlı, kadın-erkek meslektaşlarımıza umut olmaktır.

Biz hekimler 150 bin kişilik büyük bir aileyiz. Örgütlü gücümüzü kullanarak şiddeti de önleriz, özlük haklarımızı da iyileştiririz, dibe vuran tıp ve uzmanlık eğitimini de ayağa kaldırırız.

Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye bir kaos ortamına girmiştir. 200 yıllık bir aydınlanma dönemi sona ermiştir. Ancak bu dönemler aynı zamanda yeni bir aydınlanmanın işaret ışığının çakmasını tetikleyen tarihi kırılma anlarına gebedir. O yüzden Nazım’ın dediği gibi ‘’ Yeter ki kararmasın, sol memenin altındaki cevher.’’

Tüm meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramını kutlarken, ülkesini seven, demokrasi, barış, özgürlük ve kardeşlik sevdalısı tüm yurttaşlarımızı 17 Mart Pazar günü saat 13’de Haydarpaşa Numune Hastanesi önünden başlayacak Büyük Hekim Yürüyüşüne beklerim.

Kaynak: Nuran Yıldırım: “14 Mart: Kurtuluş Mücadelesinin İlk Kıvılcımı”, Bezmiâlem Aktüel, Sayı. 19 (2018), 28-30.

mm

Dr. Ali Özyurt

1962 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1994 yılında Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı oldu. 2015 yılında Halk Sağlığı doktorasını tamamladı. İstanbul Tabip Odasında 30 yıldır değişik kurullar ve komisyonlarda gönüllü olarak çalıştı. Şu an Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi. Evli ve bir kızı var. Söz Uçar Yazı Kalır adında bir anı-deneme kitabı var.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Üzgünüz. Bu içerik kopyalanamaz!!